jihoz-vent@mail.ru +998 71 273-06-77
SIKLONLAR
SIKLONLAR ЦН-11, ЦН-15, БЦШ

 

Siklonlar eng keng tarqalgan va oddiy turdagi chang tutuvchi jihozlar hisoblanadi. Ular chanli havodan chang zarralarini tutib qolib havoni tozalab berish vazifasini bajaradi

Katta miqdordagi zarralarni olish uchun ulardan foydalanish tavsiya etilmaydi.

Buyurtmachining talabiga ko’ra,  siklonlar to’plamda quyidagicha tayyorlanishi mumkin:

  • ulitka bilan
  • havo so‘rish bilan
  • piramidal bunker bilan

 

ЦН-11 ЦН-15 БЦШ
Мodel Mahsuldorligi, m3/soat Мodel Mahsuldorligi, m3/soat Model Mahsuldorligi, m3/soat
ЦН-11-400 970-1270   ЦН-15-300 828-954   4БЦШ-200 960-1200
ЦН-11-500 1510-1980   ЦН-15-400 1450-1691   4БЦШ-250 1440-1600
ЦН-11-630 2403-3140   ЦН-15-450 1835-2141   4БЦШ-300 2140-2400
ЦН-11-800 3880-5070   ЦН-15-500 2270-2645   4БЦШ-350 2800-3200
      ЦН-15-550 2740-3200   4БЦШ-400 3800-4250
      ЦН-15-600 3262-3810   4БЦШ-450 5000-5600
      ЦН-15-650 3825-4460   4БЦШ-500 6200-6800
      ЦН-15-700 4400-5180   4БЦШ-550 7400-8400
      ЦН-15-750 5100-5950   4БЦШ-600 8400-9400
      ЦН-15-800 5800-6740      
      ЦН-15-900 5700-9200      
      ЦН-15-1000 7100-11300      
      ЦН-15-1200 10200-16200      
      ЦН-15-1400 13900-22200